Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Yhteenveto Avain hyvinvointiisi toiminnasta liittyen henkilötietojen keräämiseen: Avain hyvinvointiisi -toiminimen toiminta perustuu ihmisten kouluttamiseen, jotta he voisivat itse lievittää stressitasoaan. Koulutus on maksullista ja maksutonta. Tavoitteena on tuottaa yleisölle hyödyllistä tietoa stressin lievittämisestä ja hyvinvoinnista. Hyödyllistä tietoa tarjotaan maksuttomasti (Avain hyvinvointiisi -toimiminen omalla kustannuksella) blogissa, ilmaisissa video- tai live-koulutuksissa (webinaareissa) audiotallenteissa ja pdf-tiedostoissa, verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse. Maksullista koulutusta tarjotaan verkkokursseilla, luennoilla ja henkilökohtaisissa valmennuksissa.

Uutiskirjeen tilaajalle lähetetään tietoa stressin lievittämisestä, hyvinvoinnista sekä siihen liittyvistä koulutuksista, niin maksullisista kuin maksuttomistakin. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta ulkopuolisille. Hyötytiedon ja myynnin suhde pyritään pitämään viestinnässä 80/20, eli 80% ilmaista hyötytietoa ja 20% maksullisten kurssien myyntiä. Myynnillä Avain hyvinvointiisi rahoittaa toimintansa. Ketään ei pakoteta vastaanottamaan viestejä Avain hyvinvointiisi -toiminimeltä, vaan markkinointia lähetetään vain uutiskirjeen tilanneille, jotka voivat peruuttaa tilauksensa helposti jokaisen Avain hyvinvointiisi -toiminimeltä tulleen viestin alaosassa olevasta linkistä milloin vain. Peruutus tulee välittömästi voimaan. Poiskirjautuneiden tiedot poistetaan rekisteristä.

Alla kerron tarkemmin, mitä tietoja kerään ja mitä käytän. Tietoja ei käytetä mihinkään hämärätarkoituksiin eikä jaeta ulkopuolisille.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Avain hyvinvointiisi -toiminimen sähköpostilistalle kirjautuessaan luovutetaan sähköpostiosoite Avain hyvinvointiisi -toiminimen perustajan, Henna Haapalan yrityksen käyttöön. Käytöstä vastaa Henna Haapala, joka lupaa käyttää sähköpostiosoitteita vain osoitteen luovuttaneille hyödyllisen tiedon jakamiseen.

 

Yksityisyys ja tietosuoja

Avain hyvinvointiisi -toiminimen asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.

 

Avain hyvinvointiisi -toiminimen sivuilla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

 

Rekisterinpitäjä

Avain hyvinvointiisi (Y-tunnus: 2690141-3)

 

www.avainhyvinvointiisi.fi

Henna Haapala puh. 0445104943

Sähköposti: henna.haapala@avainhyvinvointiisi.fi

 

Rekisterin nimi

Avain hyvinvointiisi sähköpostirekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Avain hyvinvointiisi asiakkaan ja Avain hyvinvointiisi välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Avain hyvinvointiisi noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on listan jäsenille hyödyllisten asioiden tiedottaminen, jäsenrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

 

Rekisteröityjen ryhmät

  1. a) Henkilö on tilannut ilmaista koulutusaineistoa Avain hyvinvointiisi -toiminimeltä ja samalla kyseisen toiminimen ilmaisen uutiskirjeen tai
  2. b) Henkilö on ostanut jonkun maksullisen Avain hyvinvointiisi -toiminimen palvelun.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  1. a) Etunimi, Sähköpostiosoite, IP-osoite
  2. b) Etunimi, Sukunimi, Yritys, Sähköpostiosoite, Laskutusosoite

Avain hyvinvointiisi-fi sivustolla käytetään evästeitä, kuten lähes jokaisella verkkosivulla: Google Analytics kerää kävijätietoja kuten IP-osoitteen, sivustokäynnit (mutta tarjoaa Avain hyvinvointiisi -toiminimen käyttöön vain tilastotietoa) ja Facebookin pikseli tunnistaa sinut sivustolla kävijänä, jos olet kirjautuneena Facebookiin. Lisäksi Active Campaign kerää profiilitietoihisi tietoa siitä, millä sivuillani olet käynyt, mitä sähköpostia klikkasit ja mitä viestejä avasit. Näitä tietoja käytän siihen, että voin kehittää yritystäni paremmin ihmisten tarpeita palveleviksi ja jotta tiedän poistaa listoiltani ne, jotka eivät koskaan reagoi viesteihini. Ja voin kohdistaa markkinointia suoraan oikeille ihmisille Facebookissa. Näin en tee turhaa markkinointia tai säilytä ihmisten sähköposteja turhaan.

 

Tietolähteet

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

 

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta eteenpäin muiden yritysten markkinointiin. Käytämme tietojen säilytyksessä ja käsittelyssä sähköisiä palveluita, jotka edellyttävän tietojen siirtämistä EU:n ja ETA:n alueella tai sen ulkopuolelle. Olemme sopimuksilla varmistaneet, että kaikki käyttämämme palveluntarjoajat noudattavat voimassaolevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä.

 

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

 

Rekisterin suojaus.

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Avain hyvinvointiisi toiminimen sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.

Avain hyvinvointiisi on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa tiloissa. Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Henna Haapalalle, yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Avain hyvinvointiisi oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön Avain hyvinvointiisi asiakasrekisterin yhteyshenkilölle Avain hyvinvointiisi -toiminimen osoitteeseen. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Henna Haapalalle, ks. yhteystiedot yllä